Convoi Relocation engineers

HOME

THE RELOCATION ENGINEERS

Deze divisie biedt een turn-key dienstenpakket aan klanten die hun bedrijven of onderdelen daarvan wensen te verplaatsen binnen bestaande gebouwen of naar elders, waar ook ter wereld. Daarbij gaat het om productielijnen, machines, kantoren, laboratoria, magazijnen, tot aan complete bedrijven, nieuwe installaties, fabrieken en instellingen (zoals ziekenhuizen) toe.

Deze projecten hebben een zeer uiteenlopend en uitdagend karakter qua omvang, (korte) doorlooptijd en complexiteit. Demontage, verpakking, transport, montage en inbedrijfname op de nieuwe locatie vergen een uiterst zorgvuldige afstemming van expertise, projectmanagement, engineering, vakman­schap en equipment.

Sinds jaar en dag maakt Convoi de verwachtingen van haar klanten waar en geniet dan ook een goede reputatie.